Vzduchotechnika pre všetky riešenia

Montáž, projekcia, servis a predaj. Komplexné služby od zamerania 
po montáž zabezpečujeme pre rôzne druhy priemyselných prevádzok.

Vzduchotechnika pre 
PRIEMYSELNÉ PREVÁDZKY

Vzduchotechnika pre rôzne druhy priemyslu - pre výrobné haly a prevádzky, chemický i strojárensky priemysel.

Pre  priemyselné prevádzky na komplet zabezpečíme

  • projekciu: spracovanie všetkých stupňov projektov v odbore vzduchotechniky a technického zabezpečenia budov
  • dodávku: zabezpečenie dodávky VZT materiálu vzduchotechnických zariadení, montážnych, zdvíhacích a transportných zariadení
  • montáž: objednávka materiálov a zariadení, vytvorenie harmonogramu prácu, koordinácia profesií, riadenie montážnych prác, prevedenie všetkých predpísaných skúšiek, oživenie, spustenie, zaregulovanie zariadení a odovzdanie diela

Riešenie pre malé PREVÁDZKY

Ak máte reštauráciu, hotelovú reštauráciu, jedáleň, kaviareň či akúkoľvek gastronomickú prevádzku spoločenského stravovania, vieme zabezpečiť kompletné vybavenie prevádzky s montážou vzduchotechniky a pomontážného servisu.

Riešenie pre 
BYTOVÉ DOMY A DOMÁCNOSTI

V prípade potreby vieme zabezpečiť vzduchotechniku i pre malé riešenia v bytových domoch.