Zo života vo firme

Rok 2018

Koncoročné stretnutie 2018

Zelená chata

Stretnutie Podskalie 2018

Rok 2017

Koncoročné stretnutie 2017